Dzisiaj jest Pon, 03.08.2020 r.
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych i Zagrożonych Uzależnieniem "Nadzieja"
ul. Tadeusza Kościuszki 24/26
07-410 Ostrołęka
tel. (029) 764-83-43
poradnia@poradnia.ostroleka.pl
AAA

NZOZ Regionalny Ośrodek Terapii
Poradnia Rehabilitacyjno – Readaptacyjna „NADZIEJA”
ul. Kościuszki 24/26
tel. 29 764 83 43

Poradnictwo i psychoterapia indywidualna – dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych lub hazardu oraz osób współuzależnionych. Terapia jest bezpłatna, jej koszty refunduje NFZ.
Copyright © Stowarzyszenie Nadzieja 2020
Created by Chojnowski Łukasz