Dzisiaj jest Pon, 03.08.2020 r.
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych i Zagrożonych Uzależnieniem "Nadzieja"
ul. Tadeusza Kościuszki 24/26
07-410 Ostrołęka
tel. (029) 764-83-43
poradnia@poradnia.ostroleka.pl
AAA

Działalność stowarzyszenia Nadzieja obejmuje:
 1. Punkt konsultacyjny dla uzależnionych i ich bliskich czynny jest w poniedziałki od godz. 16:00 - 18:00

 2. Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych. Spotkania grupy odbywają się w środę od godz. 18:00 - 21:00

 3. Warsztaty zapobiegania nawrotom choroby dla osób uzależnionych. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek w godz 18.00-20.00, program obejmuje między innymi:
  • Komunikację
  • Trening asertywności
  • Trening konstruktywnych zachowań
  • Rozpoznawanie sygnałów i radzenie sobie z kryzysem

 4. Mieszkanie readaptacyjne. Mieszkanie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły terapię uzależnienia

 5. Punkt konsultacyjny HIV/AIDS. Punkt czynny jest w poniedziałki w godzinach od 13:00 - 15:00

 6. Telefon zaufania HIV/AIDS. Telefon działa we wtorki od 14:00 - 16:00

 7. Porady prasowe na łamach dwutygodnika "Rozmaitości" dotyczące wiedzy z zakresu HIV/AIDS, HCV, narkomanii.
Copyright © Stowarzyszenie Nadzieja 2020
Created by Chojnowski Łukasz